,, Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie KORPRINT Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wprowadzenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa KORPRINT w Niemczech. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia polskiej gospodarki oraz promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego.

Planowane efekty: Pozyskanie minimum 7 nowych kontraktów handlowych na wybranym rynku docelowym.

Wartość projektu: 418 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 289 000,00 PLN

,, Usługi prorozwojowe świadczone przez IOB szansą na dalszy rozwój firmy z branży włókienniczej”

 

Celem projektu jest wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych firmie KORPRINT sp. z o.o. przez Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o.

Planowane efekty: Wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatów usług doradczych.

Wartość projektu: 498 150,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 344 250,00 PLN.

,,Innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności”

 

Celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy KORPRINT poprzez wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie na rynek krajowy i międzynarodowy innowacyjnych drukowanych pigmentami – bawełnianych tkanin funkcjonalnych.

Planowane efekty: produkcja i sprzedaż nowoczesnej tkaniny antybakteryjnej i antyalergicznej oraz nowoczesnej tkaniny wodoodpornej.

Wartość projektu: 1 477 526,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 540 558,45 PLN